ÚVOD > MAGAZÍN

APNÚ – asociace poskytovatelů nebankovních půjček

Jakou práci má na starost Asociace poskytovatelů nebankovních půjček, zkráceně APNÚ? Tato veřejná a nezávislá organizace sdružuje poskytovatele krátkodobých nebankovních úvěrů v České republice a má chránit spotřebitele před nekalými a lichvářskými praktikami určitých podnikatelských subjektů, podnikajících ve sféře nebankovních půjček. Krátkodobá půjčka je úvěr, který je poskytován od 500 do max. 20 000 korun na krátké období, maximálně několik měsíců.

Členové asociace

Členové asociace jsou poskytovatelé nebankovních půjček s příslušným živnostenským oprávněním k poskytování úvěrových služeb. Všichni členové se zavázali, že budou dodržovat zásady zodpovědného půjčování a etický kodex.

členové APNÚ:

Etický kodex APNÚ

V Etickém kodexu jsou definovány standardy při poskytování krátkodobých nebankovních úvěrů a to, že je budou všichni členové asociace dodržovat. Nad rámec zákonů zajišťuje etický kodex i ochranu zákazníků, kteří dostali úvěr nebo o něm jen uvažují u jiného členského subjektu. Známkou serioznosti je dodržování zásad kodexu všech jeho členů a tímto signalizují lidem spolehlivost a spravedlivost při poskytování úvěrů a dodržování zásad společenské odpovědnosti.

Zásady spravedlivých postupů

Kodex, zahrnující spravedlivé tržní postupy i zásady odpovědného poskytovávání úvěrů zajišťuje, aby členové dodržovali standardy v něm uvedené a chránili zájmy zákazníků.

Důležité závazky členů APNÚ:

Členové se zavázali, že budou nabízet pouze produkty, které jsou v souladu se zákonem. Se zákazníky budou jednat čestně a spravedlivě ve všech situacích a bez diskriminace. Osobní informace předané klienty budou privátní a důvěrné, bezpečně uložené a sloužící jen pro vztah poskytovatele i klienta. Členové nebudou vyvíjet žádný tlak na uzavřením smlouvy a před jejím podepsáním oznámí klientům, že krátkodobé půjčky neslouží k vyřešení dlouhodobých problémů s penězi. Každá otázka klienta mu bude adekvátně zodpovězena a veškeré informace ohledně úvěru bude znát klient ještě před podpisem smlouvy. Jako prevence před zadlužováním bude každý žadatel prověřen v dostupných registrech a členové mohou odmítnout klienta, pokud bude mít jinde nesplacené závazky. Pokud bude klient v prodlení se splácením bude o tom dopředu informován a v případě potřeby, mu bude nabídnuta pomoc s řešením finančních obtíží, v podobě nabídky kontaktů na nezávislé poradny, které se touto problematikou zabývají.

Zveřejněno 2.4.2018