ÚVOD > REGISTRY

Registr dlužníků

Co to jsou registry dlužníků, jak fungují a jak se z registru dlužníků dostat pryč? Stát se to může každému – vezmete si půjčku na auto, na rekonstrukci bytu nebo třeba na novou televizi a pak náhle ztratíte práci nebo se vám rapidně zvýší měsíční výdaje a nemáte na splácení. V takovéto situaci se můžete snadno ocitnout v registru dlužníků. Do registru se zapisují například informace o platební morálce subjektů, některé však také obsahují pozitivní zápisy. Zápis v registru může být podstatnou komplikací při schvalování půjčky v procesu posuzování úvěruschopnosti žadatele. Zejména pokud jste v minulosti měli problém se splácením minulých úvěrů, problematické může být také neplacení faktur za energie, či mobilní služby. Zápis v registru je veden po určitou dobu, poté je v případě pominutí příčiny zápisu vymazán.

SOLUS, NRKI, BRKI

V České republice působí hned několik registrů dlužníků. Asi nejznámější je registr SOLUS, dále je zde nebankovní registr NRKI, bankovní BRKI a centrální registr dlužníků CEDR. Jsou to vesměs zájmová sdružení právnických osob – společností, které peníze půjčují nebo s nimi jinak operují a chtějí se pojistit, že ten, komu poskytují půjčku nebo jinou službu, bude schopen platit dohodnuté splátky nebo poplatky.

Registr SOLUS - Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

Zkratka SOLUS znamená Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, která má za cíl přispívat k takzvanému odpovědnému úvěrování a k předcházení zadlužování spotřebitelů. Činnost sdružení rovněž přispívá k prevenci růstu počtu dlužníků, ke snadnější vymahatelnosti dluhů po splatnosti a ke snižování finančních ztrát věřitelů. Negativní záznam v SOLUSU může mít vliv na zamítavé stanovisko u žádosti o půjčku nebo hypotéku.

BRKI - Bankovní registr klientských informací - CBCB

V průběhu schvalování úvěrů si všechny banky ověřují, zda nemá žadatel problém se splácením u jiné instituce. Takového postupu s ověřováním používají i mobilní operátoři nebo dodavatelé energií před uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Informace o platební morálce se shromažďují v úvěrových registrech, jedním z nich je BRKI neboli Bankovní registr klientských informací.

NRKI - Nebankovní registr klientských informací - CNCB

Zájmové sdružení právnických osob CNCB provozuje nebankovní registr klientských informací – NRKI. Sdružení bylo založeno v roce 2004 a má za cíl zprostředkování informací mezi věřitelskými subjekty a úvěrovými společnostmi nebankovního charakteru (leasingové společnosti, operátoři, dodavatelé energií atd.).

REPI – Registr platebních informací

Dalším subjektem, který sdílí informace mezi společnostmi poskytující služby, založené na splátkách se nazývá CRIF – Registr platebních informací s.r.o., zkráceně REPI. Informace mezi sebou sdílí jednotliví členové tohoto registru, ať už jde o půjčky, nákupy na splátky nebo nákupy na fakturu s odloženým datem splatnosti.

Databáze dlužníků

Pokud má některý z jejich klientů problémy se splácením, jeho údaje jsou zaslány do databáze registru dlužníků. Pokud pak tento dlužník žádá o půjčku u jiné společnosti, která spolupracuje s daným registrem dlužníků, půjčku nedostane, nebo budete mít problém se schválení,. Registr však není jediným parametrem, podle kterého se půjčky schvalují, ale hraje prim u větších částek. Menší půjčky jsou minoritně dostupné se záznamem, případně se do registru nenahlíží vůbec. Takovýmto půjčkám říkáme půjčky bez registru. Zásadní je shcopnost úvěr splatit.

Registry pro banky i nebankovní společnosti

S registry dlužníků spolupracují v podstatě všechny banky, většina nebankovních společností nebo například telefonní operátoři. Existují ale také nebankovní subjekty, které do registrů dlužníků nenahlíží – jedná se například o SMS půjčky bez registru nebo nebankovní půjčky s ručením nemovitostí.

Záznam o dlužníkovi je v registrech zpravidla na určitou dobu – typicky několik let. Pokud se do registru dostanete a během následujícího období nebudete mít další problémy se splácením, je velmi pravděpodobné, že po určité době budete mít zase „čistý registr“.

Centrální evidence exekucí - CEE registr

Exekutorská komora České republiky, v souladu s ustanovením paragrafu 125 zákona č. 120/2001 Sb., vede provozuje a spravuje veřejný seznam s názvem Centrální evidence exekucí.


Zveřejněno 5. 6. 2014