ÚVOD > MAGAZÍN

Krátkodobé půjčky ihned - od koho si půjčit?

Nabídek na krátkodobé půjčky, které jsou známe i pod jinými názvy jako SMS půjčky, mikropůjčky nebo půjčky do výplaty, najdete na internetu mnoho. Vyřídit takové půjčky není nic složitého, on-line registrace zabere jen pár minut a pro mnoho lidí je krátkodobá půjčka možností, jak vyřešit náhlou potřebu peněz nebo finanční problém.

Správný výběr krátkodobé půjčky

Nabídek je dostatek a tak jako jinde platí i zde pravidlo, že tolik kolik je nabídek, tolik může být mezi nimi rozdílů. Krátkodobé půjčky ihned jsou doménou především nebankovních institucí a jednotlivé nabídky těchto společností se mohou značně lišit. Rozdíly jsou patrné v požadavcích na klienta, v podmínkách pro schválení i těch sankčních. Pokud si někdo nedá práci a čas s výběrem krátkodobé půjčky, jedná zbrkle a bez promyšlení, může se mu takové získání peněz značně prodražit.

Nenaleťte na zdánlivě lákavé nabídky

Před každým rozhodnutím o půjčce si musí člověk ujasnit, kolik doopravdy potřebuje půjčit a za jak dlouho bude schopen tuto půjčku splatit. Po této úvaze by si měl najít čas, který věnuje správnému výběru půjčky, především porovnáním několika nabídek. K tomuto zdánlivě nesnadnému úkolu mu mohou pomoci internetové stránky jednotlivých poskytovatelů půjček, kde se hned na titulní straně webu objeví kalkulačka, kde je možné nasimulovat hodnoty půjčky. Po zadání požadované částky a doby splacení se po přepočtu objeví celková cena i s úrokem a měsíční splátka. V případě krátkodobých půjček jde de facto jen o jedinou splátku a vrácení celé půjčky k jednomu, předem stanovenému datu. To stačí, aby si člověk udělal představu o tom, jak bude půjčka drahá.

Porovnání půjček a RPSN

U klasických půjček slouží pro porovnání nabídek ukazatel RPSN, což je zkratka pro roční procentuální sazbu nákladů. RPSN zkrátka ukazuje jak je půjčka drahá, protože toto číslo v sobě skrývá nejen úrok, ale všechny další poplatky jako vedení účtu, poplatky za výpisy atd.. U krátkodobých půjček je porovnání pomocí RPSN zděšující, protože se díky měsíční době splatnosti objevují čísla v astronomických hodnotách, mnohdy až 1000 procent. Ale i to stačí. Je jasné čím vyšší číslo RPSN, tím je půjčka dražší a nevýhodnější.

Prodloužení doby splatnosti

Protože je u krátkodobých půjček doba splatnosti pouze jeden měsíc, stojí za to, věnovat pozornost i tomu, co se stane v případě nedodržení této podmínky. Někteří poskytovatelé krátkodobých půjček umožňují tuto dobu prodloužit, ale zase záleží na podmínkách, aby se tato možnost vůbec vyplatila. Obvykle se musí o prodloužení splatnosti požádat ještě před termínem splatnosti a navíc je nutné uhradit poplatek za prodloužení předem, na bankovní účet poskytovatele půjčky.

Vybírejte jen ověřené půjčky

Neméně důležité parametr je transparentnost nabídky. Všímejte si, zda jsou na stránkách uvedeny všechny náležitosti jako kdo poskytuje půjčku, sídlo firmy, IČO a kontakty. A zda je k nahlédnutí on-line i smlouva případně obchodní podmínky, kde se mohou objevit sankce nebo postup, k jakému dojde v případě nesplacení půjčky.

Zveřejněno 29.4.2019