ÚVOD > MAGAZÍN

Co byste měli vědět o ukončení pracovního poměru?

Život je změna – a týká se to také zaměstnání. Většina lidí vyzkouší postupem času více zaměstnání a sami odborníci doporučují, abychom změnili práci každé čtyři roky. Než ale učiníte tento rok a podáte výpověď, co byste měli vědět o ukončení pracovního poměru? Přinášíme vám praktické informace, které se mohou jednou hodit každému.

1. Výpověď ze strany zaměstnance – bez udání důvodu

Jestliže jste rozhodnuti, že odejdete z dosavadního zaměstnání, nejspíš zaměstnavateli navrhnete rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud na to nepřistoupí, doručte zaměstnavateli písemnou výpověď, ale nemusíte v ní uvádět důvod svého odchodu. Doručení výpovědi má vliv na běh výpovědní lhůty, proto požadujte od zaměstnavatele písemné potvrzení, že výpověď převzal.

2. Od jakého data běží výpovědní doba?

Výpovědní doba je vždy dvouměsíční. Za její počátek se považuje první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud podáte výpověď 15. ledna, výpovědní doba běží od 1. února do 31. března. Svůj názor můžete během této doby změnit a vzít doručenou výpověď zpět. Zaměstnavatel s tímto musí vždy souhlasit a písemně zpětvzetí potvrdit.

3. Výpověď ze strany zaměstnavatele – v souladu se zákoníkem práce

Pokud obdržíte od zaměstnavatele výpověď, musí mít vždy písemnou formu a nesmí v ní chybět důvod rozvázání pracovního poměru. Nejčastějším důvodem výpovědi bývá nadbytečnost zaměstnance, zrušení pobočky nebo dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance. Zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď, jestliže je v pracovní neschopnosti, vykonáváte veřejnou funkci nebo jste těhotnou ženou nebo ženou na mateřské či rodičovské dovolené.

4. Okamžité zrušení pracovního poměru dohodou

S písemnou dohodou musí souhlasit vždy obě strany a je možné k ní přistoupit kdykoliv. Pozor si dejte na to, pokud vás zaměstnavatel již nechce zaměstnávat a nutí vás k ukončení pracovního poměru dohodou. Tím byste přišli o výhody, které by vám plynuly z výpovědi ze strany zaměstnavatele. Ztratili byste nárok na vyplacení odstupného či na plnou výši podpory v nezaměstnanosti.


Zveřejněno 11. 12. 2017