ÚVOD > MAGAZÍN

Jak naučit naše děti hospodařit s penězi?

Umět efektivně používat finanční prostředky je věcí zkušeností a návyků. Finanční gramotnost získáváme také díky výchově rodičů. Naučit se šetřit a nežít od výplaty k výplatě není nic jiného než disciplína. Ke stejné disciplíně může každý vést i své děti, aby se jednou mohli mít dobře. Začněte s tím co nejdříve.

Získávat návyky už od první třídy

Děti by měli znát hodnotu peněz už od mala. Musí vědět, že peníze se vydělávají tím, že se chodí do práce a zadarmo nikdo nic nedostane. Stejně tak by měly znát to, že výplatu dostane člověk jednou za měsíc a s tímto musí hospodařit, než přijde další. Seznamte díte s finančním rozpočtem rodiny. Samozřejmě hravým a pro dítě srozumitelným způsobem. Tak jako se učí sčítání a odečítaní jablíček a hrušek, tak stejně mu můžete vysvětlit hospodaření s penězi. Na praktických příkladech to děti rychleji pochopí.

Společenské hry, které učí jak zacházet s penězi

Malé děti nemívají představivost a tak dobrým pomocníkem pro výchovné hodiny o penězích, mohou být různé společenské hry. Ty najdete v každém v hračkářství. Mohou jimi být notoricky známé hry typu Cashflow, Dostihy a sázky nebo Monopoly. Nabídka bude určitě širší, vybírejte takové hry, které budou odpovídat věku dítěte a jejich zájmu.

Vlastní výchova a jít příkladem

Děti se učí nápodobou a proto mohou být další možností jak zacházet s penězi vlastní metody, na které není třeba příliš mnoho kreativity. S dětmi se můžete bavit například na téma tužeb a snů, které nás všechny vedou k utrácení vydělaných peněz. Vysvětlete jim, jaký je rozdíl mezi tím, co se jim líbí a tím, jaká je skutečná potřeba. Berte je sebou do obchodu na nákupy. Děti musejí znát hodnotu peněz. Pro představu jim pokaždé u poklady po zaplacení sdělte, kolik nákup stál a kolik hodin jste museli odpracovat. Děti takové příklady snáze pochopí.

Kapesné

Šikovnou metodou je zavedení kapesného. Důležité je, aby se na tomto rozhodnutí shodli oba rodiče. Kapesné by mělo dítě dostávat pravidelně k určitému datu a ve stejném obnosu. Pak už je čistě na něm, jak s ním naloží. Obvykle se v krátké době ukáže, jestli umí šetřit nebo má spíše tendenci utrácet. I když své kapesné utratí během dvou dnů, nekritizujte jej za špatné rozhodnutí. V žádném případě mu dalšího peníze do řádného kapesného nedávejte. Dítě se musí poučit ze svých chyb. Pokud bude nutně něco potřebovat, vyřešte to formou půjčky. Půjčte mu, ale o to méně peněz dostane u příštího kapesného.

Chce to trpělivost

Dosáhnout schopnosti ekonomicky myslet správně a naučit se odkládat peníze z vlastní výplaty jako finanční rezervu, se nemusí podařit ze dne na den. Naučit se šetřit, je věcí dlouholetých návyků. Děti nesmějí znát peníze jen z vyprávění, musí je znát fyzicky, mít je v ruce a platit s nimi. Párkrát utratí kapesné do týdne a budou vědět, že další tři týdny budou jen čekat. Chce to pár výchovných lekcí o tom, jak zacházet s penězi.

Zveřejněno 10.3.2019