ÚVOD > MAGAZÍN

Finanční gramotnost

O finanční gramotnosti slýcháváme v poslední době velmi často. O co vlastně ve spojitosti s finanční gramotností jde? Toto slovní spojení jednoduše vyjadřuje to, jak rozumíme penězům a jak umíme s financemi zacházet. Zjišťuje se, že finanční gramotnost je celoživotní studium, a naučit správně zacházet s penězi by jsme měli už svoje děti. Správné zacházení s penězi ovlivňuje nejen život jednotlivců, ale především celých rodin. U nás jsou finanční znalosti a schopnost orientovat se ve světě financí stále podprůměrné.

Změnit situaci k lepšímu

Umět správně zacházet s penězi a především znát hodnotu peněz bychom měli učit už naše děti. Důležité je vštěpovat jim základní pravidla správného hospodaření s penězi i to, že je dobré si část peněz z výplaty odkládat. Ukazuje se že jen malé procento lidí výdělečně činných se tohoto pravidla drží a stále je mezi námi mnoho lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě a pokud přijde nutnost, něco rychle zaplatit, nezbývá než tento problém vyřešit půjčkou, jejíž nesplacení může pro rodinu znamenat jen další a další problémy. Předejít těmto problémům by pomohl finanční rozpočet rodiny.

Jednoduché pravidlo 10 – 20 – 30 - 40

Naučit se správně zacházet s penězi zas není až tak složité, stačí trošku přemýšlet a osvojit si určitá pravidla. Vše se dá naučit. Jednou z pomůcek je pravidlo 10-20-30-40, jak jednoduché. A co tato čísla vlastně znamenají? Jde o rozdělení vašich příjmů....

10% z výplaty odložte jako finanční rezerva

Z každé výplaty, kterou pravidelně dostáváte si odlože alespoň 10 procent a to okamžitě, ještě před tím, než zaplatíte jakýkoliv své další výdaje. I tato zdánlivě malá částka stačí k tomu, aby jste si vytvořili finanční rezervu. Samozřejmě to chce dostatek kázně, aby jste na tuto rezervu tzv. „nesahali“ a opravdu tak zůstala rezervou na neočekávané výdaje. Optimální výše této rezervy by měla tvořit 6 vašich měsíčních platů.

20% vložte do penzijní či jiného připojištění

Pokud jste živitel rodiny je důležité, aby jste byl dlouhodobě ochráněn před výpadkem příjmu formou vhodně zvoleného životního pojištění. Takové pojištění chrání nejen pojištěného, ale i jeho nejbližší před závažnými nepředvídatelnými událostmi, jakými může být dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úplná ztráta zaměstnání. V takovém případě se dokážete účinně, vůči takovým ranám od života, bránit. Další neméně významným pojištěním je to důchodové, díky kterému si v penzi může člověk zajistit alespoň určitý životní standard a nebudete se tak muset spoléhat pouze na státem vyplácené důchody.

30% z příjmu je určeno na splátky

Finanční závazky jakými jsou úvěry by za žádných okolností neměly přesáhnout 30 procent vašeho platu. A zde je nutné připomenout že 30 procent je hranice maximální, a ne doporučená.

40% z příjmu je určeno na přímou spotřebu

Rozumí se tím každodenní výdaje především za jídlo, oblečení, drogerii, cestování anebo volný čas. Nejefektivnějším způsobem, jak mít vše pod kontrolou je si vše poctivě zapisovat. Ať máte přehled, za co utrácíte nejvíc, a pak zhodnotit, kde byste mohli ušetřit.

Zveřejněno 3.3.2020