ÚVOD > MAGAZÍN

Jak zjistit, komu dlužíte

Sáhli jste si do svědomí a máte špatný pocit z toho, že někomu dlužíte? Nemusí jít jen o neuhrazenou půjčku, ale může to být i dluh za nezaplacení zdravotního pojištění, za pokutu z MHD nebo nezaplacení faktur za energie nebo telefon. Neradi by jste se dočkali okamžiku, kdy vám na dveře zaklepe exekutor? Na nic nečekejte, snažte se dluhy dorovnat a hlavně mějte přehled o svých závazcích. Jen tak můžete žít s čistým svědomím a v klidu, bez hrozby zabavovaní majetku a placení horentních sum z prodlení.

1. Zkontrolujte registry dlužníků

Zásadní informace najdete v tzv. registrech dlužníků neboli úvěrových registrech. Jde o databáze bankovních i nebankovních společností, které si vedou záznamy o všech lidech, kterým poskytli své služby. V registrech jsou nejen negativní, ale i pozitivní záznamy. Tato spolupráce a možnost nahlížení subjektů, sdružujících se do těchto registrů, má za cíl předcházet zadlužování jednotlivců a zároveň zvyšuje vymahatelnost pohledávek. Mezi nejznámější registry patří SOLUS nebo Centrální registr dlužníků České republiky. Po uhrazení poplatku může kdokoliv požádat o elektronický nebo písemný výpis. Záznam v registrů bývá komplikací pro získání dlaší půjčky, vyjma typů půjček bez registru.

2. Hledejte informace u firem

Váháte-li a nevíte, zda někomu nedlužíte, zapátrejte u firem, o kterých si myslíte, že jste v minulosti něco nezaplatili. Mohou to být dodavatelé energií, poskytovatelé internetového připojení nebo telefonní operátoři. I u obecního úřadu můžete přijít na to, že vám vznikl dluh, třeba za svoz popelnic nebo poplatek za psa. Pokud neradi voláte, zkuste napsat email a čekejte na reakci. V případě dluhu se snažte domluvit na řešení tohoto problému.

3. Pojišťovny nebo státní organizace

V případech státních organizací se vesměs nestává, že by se v případě dluhu z vaší strany, neozvali. Nicméně pro klid duše kontaktujete i tyto instituce. Mezi něž může patřit zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení nebo finanční úřad. Nejčastěji jsou takové nedoplatky spojené z předchozím podnikáním nebo s prodlevou mezi dvěma zaměstnáními, kdy jste nebyli vedeni na úřadu práce, který hradí sociální i zdravotní pojištění.

4. Nebankovní společnosti

Půjčili jste si malou částku u nebankovní společnosti a nevrátili ji? I když jste se se zástupcem takové společnosti nikdy nesetkali a vše vyřídili on line nebo telefonicky, dlužíte stále. Problém bývá v tom, že tyto malé společnosti postoupí vaši pohledávku inkasní společnosti, která celý dluh přebírá a bude je po vás vymáhat i s patřičným úrokem. Hledejte informace například u Asociace inkasních agentur nebo se obraťte na příslušný okresní soud, dle trvalého bydliště.

DLuhy mohou být komplikací

Pokud někde dlužíte, připravte se na to, že Vám to může komplikovat život. Nejen, že nemusíte získat například ani rychlou půjčku, nebo hypotéku, ale potvrzení o bezdlužnosti vyžaduje čím dál více institucí. Dobré finanční zdraví je základem pro klidný spánek a bezproblémový život.

Zveřejněno 2.11.2018