ÚVOD > REGISTRY

Registr SOLUS - Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

Zkratka SOLUS znamená Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, která má za cíl přispívat k takzvanému odpovědnému úvěrování a k předcházení zadlužování spotřebitelů. Činnost sdružení rovněž přispívá k prevenci růstu počtu dlužníků, ke snadnější vymahatelnosti dluhů po splatnosti a ke snižování finančních ztrát věřitelů. Negativní záznam v SOLUSU může mít vliv na zamítavé stanovisko u žádosti o půjčku nebo hypotéku. Pak nezbývá než vyzkoušet půjčku bez registru Solus.

Členové SOLUSu

Sdružení SOLUS vzniklo v létě roku 1999 se snahou minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb. Počet členů SOLUSu se blíží 50 a jsou mezi nimi banky, nebankovní instituce, stavební spořitelny, telekomunikační firmy, energetické společnosti, pojišťovny i velkoobchodní řetězce. Všichni jmenovaní mohou díky členství v SOLUSu efektivněji snižovat riziko u služeb, které poskytují.

Jak registr funguje?

Solus sbírá informace o zákaznících a její platební morálce, proto aby došlo k vzájemné ochraně a předcházení zadlužování. Pokud má klient problém se splácením, měli by o tomto vědět i ostatní poskytovatelé stejné nebo podobné služby. Zájmem sdružení SOLUS je především nepřivádět klienty do ještě těžších finančních situací, které by mohly nastat v důsledku neuváženého úvěrování.

Kdy se člověk do registru dostane?

Do SOLUSu se obvykle dostane člověk, který neuhradil, ani při opakované výzvě, svůj závazek nebo dlouhodobě nesplácí. Předávání jednotlivých informací i klientovi je upraveno interními podmínkami pro zpracování osobních údajů jednotlivých společností.

Jednotlivé registry SOLUSu:

Jsem v SOLUSu? Zažádejte si o výpis

To je otázka, na kterou získáte jednoduše odpověď. Stačí si požádat o výpis údajů v registrech SOLUS. Žadatel má navíc tři možnosti jak o výpis požádat – on-line, smskou nebo poštou. Nejlevnější cestou jak se k výpisu dostat je přes SMS zprávu. Na stránkách www.solus.cz stačí kliknout na Žádost o vygenerování kódu SIN, ten přijde do SMSky jako osmimístný unikátní SIN kód, který se dál odešle ve formě SMS na telefonní číslo. Cena je 99 korun za příchozí SMS výpis, za každý další výpis je cena 30 Kč.

Výmaz ze Solusu

Co se týče negativních záznamů, tak platí následující pravidlo. Jakmile uhradíte svůj závazek Solus aktualizuje zdarma příslušný záznam. Tento záznam však zůstává v databázi 3 roky od uhrazení posledního závazku, na základě kterého došlo k zápisu do registru. U telekomunikací, energií a operátorů je zde časový úsek jen jeden rok. Poté jsou údaje vymazány automaticky.

Zveřejněno 27.3.2018