ÚVOD > REGISTRY

REPI – Registr platebních informací

Novým subjektem, který sdílí informace mezi společnostmi poskytující služby, založené na splátkách se nazývá CRIF – Registr platebních informací s.r.o., zkráceně REPI. Informace mezi sebou sdílí jednotliví členové tohoto registru, ať už jde o půjčky, nákupy na splátky nebo nákupy na fakturu s odloženým datem splatnosti. Informace jsou v REPI aktualizovány častěji než jednou za měsíc.

Pro koho je registr určen?

REPI je především určen pro poskytovatele úvěrů a půjček, internetové obchody a společnosti, které pronajímají nemovitosti nebo poskytující datové a telekomunikační služby včetně kabelových televizí.

Jaké informace obsahuje registr?

Registr obsahuje nejen negativní, ale i pozitivní informace. Negativní informace jsou ty, kdy klient nesplácí včas své závazky za služby nebo úvěr. Pozitivní záznamy jsou přesně opačné a obsahují informace o tom, že klient platí vše včas, řádně a bez problémů.

Kdo jsou členové registru?

Členové registru mohou být společnosti, které si chtějí ověřit platební historii klienta ještě před tím, než mu poskytnou svou službu. Co se týče úvěrů, nemusí být platební historie jediným kritériem pro schválení. Poskytovatelé musí posoudit i aktuální příjmy a výdaje a na základě toho se rozhodnou, v jaké hodnotě jsou danému žadateli schopni úvěr poskytnout. K tomuto přenosu a sdílení informací mezi jednotlivými uživateli jsou využívány nejmodernější a vysoce zabezpečené technologie pro správu dat.

Provozování registru je v souladu se zákonem

Všichni uživatelé registru musí dodržovat zákonné podmínky v souladu s platnými zákony České republiky. Uživatelé registru mají povinnost informovat klienty, kteří chtějí využít jejich služby, o zaslání údajů do registru. Věřitelé mohou získat informace o klientovi jen v souvislosti s konkrétním obchodním případem.

Jako jsou informace, které uživatelé sdílejí?

Žádost o výpis z registru

O výpis z registru REPI si může zažádat plnoletá fyzická osoba nebo podnikatel, která je způsobilá k právním úkonům a to osobně, poštou nebo elektronicky, na základě vyplněné a podané žádosti. K žádosti je nutné doložit platný občanský průkaz nebo pas. Výpis z registru stojí 120 korun, pokud jej žadatel bude chtít zaslat poštou, uhradí navíc poštovné.

Půjčka bez registru

Pokud máte negativní zázna v registru REPI, nabízí se možnost uvažovat o půjčce bez registru, která nahlíží do jiného registru, nebo registr toleruje.

Zveřejněno 10.4.2018