ÚVOD > REGISTRY

Centrální evidence exekucí - CEE registr

Exekutorská komora České republiky, v souladu s ustanovením paragrafu 125 zákona č. 120/2001 Sb., vede provozuje a spravuje veřejný seznam s názvem Centrální evidence exekucí.

Jaké záznamy se do Centrální evidence exekucí zapisují?

Do CEE zapisují soudní exekutoři údaje o zahájení exekuce po provedení zápisu do rejstříku zahájených exekucí a také údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce. Do CCE se dále zapisují informace o zastavení nebo odkladu exekuce. Zápis údajů je proveden zpravidla do 3 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o provedení, odkladu nebo zastavení exekuce.

Kdy může dojít k vymazání z Centrální evidence exekucí?

Z CEE mohou být údaje o exekuci vymazány15 dní poté, co exekuční řízení skončilo.

K čemu slouží Centrální evidence exekucí?

CEE umožňuje zjistit informace o konkrétních exekučních řízeních. Díky informacím z CEE lze zjistit, zda je vedena exekuce proti konkrétní osobě, který soudní exekutor byl danou exekucí pověřen, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, popřípadě zda byla exekuce zastavena či odložena.

Které údaje v Centrální evidenci exekucí nejsou?

CEE neobsahuje informace o exekucích vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, zdravotními pojišťovnami nebo finančními orgány podle jiných předpisů než podle exekučního řádu.

Jak získat výpis z CEE?

Výpis lze získat na webu www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory v Praze nebo Brně nebo na pobočkách České pošty s Czech Pointem. Osobně nebo na poštách je cena jedné strany ověřeného výpisu z CEE 50,- Kč. Základní cena elektronického výpisu je 60,- Kč bez ohledu na počet stran.

K čemu jsou dobré informace z CEE?

Informace z CEE může pomoci lidem v mnoha životních situacích. Výpis z CEE může pomoci v případech, kdy pronajímáte byt a nemáte informace o nájemníkovi. V případech, kdy kupujete automobil, nemovitost nebo půjčujete peníze známému. Používají jej také poskytovatelé půjček k ověření žadatele o půjčku.

Kontrola o exekuci může výrazně zjednodušit i osobní život. Výpis je vhodné mít i v případě, kdy se nastěhuje do společné domácnosti nový partner nebo je po krátké známosti naplánovaná svatba. V pracovní rovině se výpis může hodit zaměstnavateli, který si může prověřit zaměstnance ještě před tím, než mu dá podepsat pracovní smlouvu anebo se takto dá rychle ověřit spolehlivost a loajalita řemeslníků, kterým se před zahájením prací platí záloha.

Zveřejněno 18.4.2018