ÚVOD > REGISTRY

BRKI - Bankovní registr klientských informací - CBCB

V průběhu schvalování úvěrů si všechny banky ověřují, zda nemá žadatel problém se splácením u jiné instituce. Takového postupu s ověřováním používají i mobilní operátoři nebo dodavatelé energií před uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Informace o platební morálce se shromažďují v úvěrových registrech, jedním z nich je BRKI neboli Bankovní registr klientských informací.

Bankovní registr BRKI

Uskupení českých bank vytvořilo v roce 2002 registr, kde se shromažďují informace o všech klientech, kteří si u jakékoliv banky vzali úvěr nebo hypotéku. Tento registr je spravován společností Czech Banking Credit Bureau (CBCB) a informace v něm uvedené se týkají nejen neplatičů, ale i těch co splácí řádně.

Jak se může člověk do registru dostat?

K tomu, aby se člověk do registru dostal, stačí málo – opozdit se splátkou, překročit dobu splatnosti nebo v případech, kdy nesplácí vůbec. Banky zasílají pravidelně do registru údaje o pozitivní splátkové historii klienta i o neuhrazených dlužných částkách. Někdy stačí jedna zpožděná platba a ihned se záznam v registru objeví, v jiných případech to může být delší doba, řádově dva tři měsíce.

Jak zjistíte, že je vaše jméno v registru?

Každý, kdo by si chtěl zjistit informace o svých půjčkách nebo závazcích, které mu poskytly banky, spořitelny nebo úvěrové a leasingové či další instituce, má tuto možnost. Stačí si zažádat o výpis z registrů prostřednictvím on-line registrace přes portál www.kolikmam.cz. Výpis přijde elektroniky nebo poštou. On-line verze stojí 100 korun, papírová 200 korun plus poštovné.

Jaké informace jsou v BRKI uloženy?

O klientovi jsou v registru uloženy jednak osobní informace (jako jméno, rodné číslo, datum narození a adresa) a informace zda dojde, došlo nebo nedošlo k uzavření smlouvy o úvěru mezi klientem o bankou. Z toho vyplývají další informace, které jsou v registru vedeny – počet úvěrů, jejich výše a počet splátek. BRKI obsahuje i informace o tom, zda někdo právě o úvěr žádá.

Jaký může mít záznam v registru dopad?

Smyslem registru je předcházet zadlužení a chránit práva poskytovatelů půjček a jiných služeb. Proto může negativní záznam v registru vést k tomu, že v případě, kdy by někdo žádal o půjčku či hypotéku, nebude mu schválena a bude muset využít půjčky bez registru. To, že žadatel někomu dluží a nesplácí včas je varováním pro ostatní, aby nedopadli stejně. Má-li v registru někdo záznam o řádném splácení, budou konkurenční banky k tomuto faktu přihlížet a jako solidní zákazník může takový klient získat lepší podmínky než klient špatný nebo neznámý.

Lze záznam v registru smazat?

Jedná-li se o oprávněný zápis a osoba skutečně nezaplatila nebo dlouhodobě nesplácí, záznam smazat nelze. V BRKI jsou informace o úvěru uchovávány po celou dobu jeho existence a po jeho ukončení ještě další čtyři roky. Pokud nedojde k podpisu smlouvy mezi klientem a bankou, bude tento záznam v registru ještě jeden rok, od data podání žádosti.

Zveřejněno 27.3.2018