ÚVOD > REGISTRY

NRKI - Nebankovní registr klientských informací - CNCB

Zájmové sdružení právnických osob CNCB provozuje nebankovní registr klientských informací – NRKI. Sdružení bylo založeno v roce 2004 a má za cíl zprostředkování informací mezi věřitelskými subjekty a úvěrovými společnostmi nebankovního charakteru (leasingové společnosti, operátoři, dodavatelé energií atd.).

Jaké informace NRKI shromažďuje?

Registr shromažďuje jak negativní tak pozitivní záznamy a ukládá informace o existenci závazku, o neúspěšné žádosti o úvěr i o porušení při plnění a nesplácení závazků. NRKI zpracovává informace, podmíněné poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů. Souhlas klienta se zpracováním údajů je nezbytný pro to, aby mohly být informace do registru zaslány.

O čem tyto informace vypovídají?

Sdílené informace vypovídají o důvěryhodnosti, bonitě a platební morálce jejich klientů, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. NRKI tyto informace od svých věřitelů shromažďuje a zajišťuje jejich zpracování.

Jaké konkrétní informace NRKI eviduje?

Kromě základních identifikačních údajů jako je jméno, rodné číslo, adresa nebo IČO, registr shromažďuje i informace o tom, kolik a jak v minulosti fyzická či právnická osoba splácela. A to především údaje o počtu úvěrových smluv, výši částek jednotlivých úvěrů a výši pravidelných splátek. Podstatnou informací je i historie splácení těchto závazků a to, zda daná osoba právě žádá o nějaký úvěr.

Vyměňují si NRKI a BRKI mezi sebou informace?

Oba registry, tedy bankovní i nebankovní, si mezi sebou informace vyměňují. Věřitelé tak dostávají o svých klientech informace ihned, což ve výsledku umožňuje rychlejší zpracování žádostí o úvěr nebo půjčku. Pro vzájemnou výměnu informací mezi registry je nutný souhlas žadatele, který musí v žádosti vyjádřit souhlas se zpracováním údajů.

Negativní i pozitivní údaje

V registru NRKI se objevují nejen negativní, ale i pozitivní údaje. Pozitivní informace mohou pomoci budovat pozitivní úvěrovou historii nebo se díky nim dají napravit prohřešky z minulosti, jako třeba opožděná splátka. Ve světě se lidé již od mládí snaží budovat pozitivní úvěrovou historii tak, aby se postupem času dostali k lepším podmínkám bankovních produktů. Pro ty, kteří mají negativní záznam jsou k dispozici půjčky bez registru.

Kdo může žádat informace z registru NRKI?

Právo žádat informace z nebankovního registru má finanční instituce, která má s provozovatelem tohoto registru podepsanou smlouvu a zároveň musí plnit smluvní závazky, které jsou kontrolovány. Právo na získání informací z registru vzniká v době, kdy klient žádá o některý z úvěrových produktů. Zároveň má právo žádat informaci o své osobě i každý občan nebo fyzická či právnická osoba a to za manipulační poplatek, jehož výše je závislá na tom, jak rychle výpis potřebuje. Standardní doba je jeden týden za poplatek 100 korun u Espres dodání, které je do 24 hodin, je to 200 korun.

Zveřejněno 2.4.2018